20210207_115732

1.9.-5.12.2021 Kiertotaloutta käsityötwistillä

Lähde mukaan harhailemaan innostavaan jätemaailmaan. Käsimatkatavaroiksi tarvitset vain avoimen mielen ja kartaksi omat kulutustottumuksesi. Valuutaksi kelpaa jäte, ylijäämämateriaali tai ontuvat esineet. Matkaseura tekee matkasta monipuolisen, koska aina joku tuntee jonkun matkakohteen entuudestaan ja jakaa tietonsa muille. Matkalta kotiin palatessa sinulla on matkalaukku täynnä taitoa, tietoa, iloa ja ahdistustakin – maailma ei ole enää sama.

Koulutuksen aikataulu
Kurssi muodostuu keskiviikkoiltojen etäopetuksesta Teamsin välityksellä ja neljän viikonlopun
lähiopetuksesta.

syyskuu: ke 1.9., 15.9., 22.9., 29.9. klo 18-20.15, la-su 4.-5.9. klo 9-15
lokakuu: ke 6.10., 20.10., 27.10. klo 18-20.15, la-su 9.10.-10.10. klo 9-15
marraskuu: ke 3.11., 17.11., 24.11., klo 18-20.15 ja la-su 6.-7.11. klo 9-15
joulukuu: ke 1.12. klo 18-20.15 ja la-su 4.-5.12. klo 9-15

Koulutuksessa opiskellaan kiertotaloutta käsityötwistillä
Kiertotalouden taustalla on luonnonvarojen niukkuus, ilmastonmuutos ja digitaalinen vallankumous. Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja, tehostaa olemassa olevan materian hyödyntämistä, esineiden pitkäaikaista käyttöä ja huoltoa. Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutoksen ehkäisyyn omalta osaltaan muuttamalla omaa kulutustaan ja lisäämällä tietoisuutta omassa lähipiirissään. Opiskelun aikana kukin vuorollaan ottaa selvää kuluttamiemme tavaroiden tai palvelujen tuotanto- ja kulutusprosesseista ja jakaa havaintonsa muille. Kun asioista on pakko ottaa selvää, niin ajattelu- ja kulutustottumuksemme muuttuvat pikkuhiljaa.

Käsillä tekemisen lähtökohtana ovat erilaiset jätemateriaalit, kuten muovit, tekstiilit, paperit, pahvit ja metallit. Opettelemme säilyttämään esineitä käyttökelpoisina huollon ja korjaamisen avulla. Jos esineet kuitenkin alkavat ontua, mietimme niille uudelleen käyttöä tai hyödynnämme niiden materiaalin uudelleen valmistuksessa, niin että jätteiden syntyminen ja materiaalien hukkaaminen minimoidaan.

Koulutuksessa liikutaan käsityön, taiteen, tieteen ja marttailun välimaastossa. Tavoitteena on muuttaa kulutustottumuksiamme käsillä ajatellen.

Koulutuksen opettaja ammattiopettaja Raija Manninen, www.tiinasmoko.fi