Valmennukset

Valmennuksia on etänä ja livenä. Etävalmennukset sopivat hyvin kiertotalouden henkeen, koska ne ovat saavutettavia eri puolilla Suomea asuville. Etävalmennukset tapahtuvat Teamsin välityksellä, ne alkavat ja päättyvät tiettyyn aikaan. Etätapaamisten välillä on itsenäistä työskentelyä ja Teams-tapaamisissa tuotoksia esitellään, siinä kunnossa kuin ne silloin ovat. Livevalmennukset ovat normaaleja lähiopetussessioita. Valmennuksissa liikutaan käsityön, taiteen, tieteen ja marttailun välimaastossa. Leikitään kaikella mitä meillä on, nautitaan täydestä tai tyhjästä, ja jaetaan tämä kiitollisuus lähiympäristön kanssa. Parsitaan maapallo paremmaksi yhdessä.